CSR Corporate Social Responsibility Det er ikke bare logoen vår som er grønn CSR Corporate Social Responsibility Det er ikke bare logoen vår som er grønn

Våre miljøløfter

Det er ikke bare logoen som er grønn. Hos GA er vi forpliktet til jordvennlig produksjon og minimal miljøpåvirkning. Derfor har vi satt oss disse 10 miljøløftene.

Fremtidige generasjoner 1. FRAMTIDIGE GENERASJONER GA vil søke å møte dagens behov ved å minimere vår innvirkning på miljøet vårt, for ikke å kompromittere muligheten til fremtidige generasjoner.
Ikke å forurense 2. IKKE Å FORURENNE Vi vil minimere og forsøke å eliminere utslipp av forurensende stoffer som kan skade vårt land, vann, luft eller helsen til våre naboer. Bærekraftig bruk av ressurser 3. BÆREKRAFTIG BRUK AV RESSURSER Vi vil gjøre bærekraftig bruk av alle fornybare naturressurser, det vil si vannet som faller på nettstedet vårt, organisk avfall produsert i prosessene på stedet, jordene til gårdene våre og de naturlige råvarene vi bruker i produktene våre.

Vi vil bevare og redusere ikke-fornybare naturressurser gjennom effektiv bruk og nøye planlegging. GA vil fortsette å bevare og forbedre sin lokale økologi. Vi vil beskytte våre naturtyper og bevare det biologiske mangfoldet i landene våre.
Avhending av avfall 4. FJERNING AV AVFALL Vi vil minimere dannelsen av avfall, og hvor det er mulig vil vi redusere, gjenbruke, resirkulere og gjenvinne alt mulig materiale, og forsøke å forhindre at noe går til deponi. Effektiv bruk av energi 5. EFFEKTIV BRUK AV ENERGI Vi vil gjøre vårt ytterste, og investere, i å bruke miljøsikre og bærekraftige energikilder når vi beveger oss mot en karbonfri energifremtid.

Vi vil redusere, gjenvinne og gjenbruke all mulig tilgjengelig energi for å maksimere energieffektiviteten og energibesparelsen i vår virksomhet.
Helsen til våre kolleger 6. HELSE TIL VÅRE KOLLEGER, OG VÅRE FELLESSKAPER Vi vil minimere helse- og sikkerhetsrisikoen for alle våre kolleger og lokalsamfunnene vi opererer i for å minimere forstyrrelser på grunn av støy, lukt, støv eller lys. Sikkerheten til våre produkter 7. SIKKERHET FOR VÅRE PRODUKTER Vi vil sørge for at alle produktene vi selger er trygge for eierne og deres kjæledyr som spiser maten vår. Ytelse og revisjon 8. YTELSE OG REVISJON Vi vil gjennomføre og offentliggjøre en årlig egenevaluering av våre fremskritt i gjennomføringen av disse løftene, ved å rapportere våre miljøytelser når det gjelder energiforbruk, gjenvinning av vann og avfall og sikre overholdelse av planleggingstillatelsene og miljøtillatelsene som styrer våre nettsteder. Kommunikasjon 9. KOMMUNIKASJON Alle hos GA vil jobbe kollektivt på tvers av alle avdelinger og med våre partnermerker for å sikre at løftene våre oppnås trinn for trinn. Vi vil sette mål som vi kan jobbe med sammen. Vi vil informere våre partnermerker og våre kolleger om vår fremgang, og hvordan vi kan fortsette å jobbe mot en bærekraftig fremtid. Perfection 10. PERFEKSJON Perfeksjon er ikke mulig, men definerbar fremgang er det. Sammen kan GA og dets partnermerker gjøre en forskjell og kan søke å sikre at vi har en bærekraftig fremtid i mange generasjoner framover.

BIBAs Green Business Award Winner 2019

BIBAS er "Be Inspired Business Awards Lancashire". De er det største og lengst løpende program for forretningsutmerkelser i Lancashire.

Det gir meg stor glede å kunngjøre at GA Pet Food Partners vant BIBAS-prisene 2019 for Årets grønne virksomhet. Dette var på grunn av viktig avløpsrensing, luktreduksjon, resirkulering, energieffektivitet og økologisk arbeid som teamet og alle kollegaer i GA bidrar til for å ha minimal innvirkning på miljøet vårt. Dette ble oppnådd ved at våre kolleger satte avfall i korrekte kasser for drift av avløpsrenseanlegget, samt GAs forpliktelser til fremtidig vanngjenvinning, energiproduksjon, null avfall til deponi innen 2025 og null karbonutslipp innen 2050.

David Colgan

Miljø- og energisjef

18,000 XNUMX trær og busker plantet

Vi har plantet 18,000 2016 trær og busker på nettstedet vårt bare i 2020 til XNUMX. Vi har også forbedret elvebredden rundt området og opprettet våtmarksområder for å øke biologisk mangfold, økologi og dyreliv. I tillegg har vi implementert en rekke flaggermus- og fuglekasser.

Vi resirkulerer og gjenbruker alt vannet vårt på stedet via våre to avløpsrenseanlegg.

Gjenvinningsanlegget vårt arbeider nøye med å skille papp, plast, metall, papir og alle andre resirkulerbare materialer. I dag resirkuleres 98% av alt avfall som genereres på stedet. I morgen satser vi på 100%.

Vi har investert £ 9 millioner i vårt topp moderne luktbekjempelsessystem, noe som har resultert i en betydelig reduksjon i all lukt. Dette oppnås med de fem store bio-sengene som skrubber luften ren før den slippes ut i atmosfæren igjen.

Fellesskap Engagement

Det er opprettet et partnerskap mellom GA og Bretherton Endowed C fra E Primary School for å investere i lokalsamfunnet og tilby pedagogiske besøk på stedet, hvor elevene nylig har besøkt stedet på en "dag for design av kjæledyrmat". GA donerte 100 poser med kjæledyrmat til elevene for å designe emballasjen og merkingen. Miljøstedsbesøk har også blitt gjennomført der elevene lærte hvordan GA fungerer bærekraftig for å få minst mulig miljøpåvirkning. Å samarbeide tett med Bretherton Endowed C fra E Primary School og andre skoler i nærområdet har vært en fantastisk mulighet for GA å få kontakt med lokalsamfunnet.

Amy Mee, HR-sjef, møter grunnskoleelever ved Bretherton C i E Primary School hvor hun holdt en workshop og konkurranse for elevene om å designe sin egen pose med kjæledyrmat, og deretter tok dem med på en omvisning i våre produksjonsanlegg på Plocks Farm .

Amy Mee, HR-sjef, møter grunnskoleelever ved Bretherton C i E Primary School hvor hun holdt en workshop og konkurranse for elevene om å designe sin egen pose med kjæledyrmat, og deretter tok dem med på en omvisning i våre produksjonsanlegg på Plocks Farm .

I tillegg til vårt lokalsamfunn er vi stolte av å sponse lokale og nasjonale veldedige organisasjoner som Cancer Research UK, Macmillan Cancer Support og Derian House Children's Hospice.