Laboratorietjenester

Mens vi fortsetter å lage og levere verdens beste kjæledyrfôr, fortsetter vi å investere i toppmoderne laboratorier som leverer banebrytende teknologi. GAs kjerneverdi av kvalitet er av største betydning i alle funksjoner i virksomheten, og ingen mer enn laboratoriet på stedet.

Alle ingrediensene (800+) kl GA Pet Food Partners utsettes for en rekke kvalitetskontroller for å sikre at kun de beste ingrediensene blir akseptert for bruk i produktene. Hver ingrediens har et individuelt skreddersydd testregime og spesifikasjoner i tråd med egenskapene og sårbarhetene til ingrediensene. Detaljerte risikovurderinger av hver ingrediens har bestemt disse før kjøp.

Ingrediensspesifikasjonene og testplanene blir jevnlig gjennomgått og oppdatert i tråd med nye og utviklende trusler innen næringsmiddelindustrien. Spesifikasjoner sikrer også overholdelse av lovgivning og sikkerhet samt ernærings- og kvalitetsoverensstemmelse.

Dette unike systemet sikrer full sporbarhet av hvert produkt.

Laboratoriet tester all kjæledyrmaten og ingrediensene våre for å sikre at de er helt trygge og gir den beste kvaliteten til kjæledyrene.

Harskhetskontroller og positiv frigjøring

Oksidasjon er en serie naturlige kjemiske reaksjoner som forringer kvaliteten på fett og oljer. Alle oljer er i en oksidasjonstilstand, så vi må analysere oksidasjonsstadiet før vi godtar materialet for bruk i produksjonen. For å oppnå dette blir alt fett og oljer testet for tegn på primær oksidasjon ved å teste og sammenligne peroksidverdien mot det frie fettsyrenivået ved bruk av QCL og METALAB.

Alt fett, oljer og måltider blir også analysert nøye for tydelige flekker av harskhet aroma mot referanseprøver av erfarne analytikere.

Mykotoksin og tungmetalltesting

Hver levering av korn, korn og avlinger blir analysert i laboratoriet vårt for mykotoksiner, inkludert Aflatoksin, Fumonisin, Ochratoxin, Zearalenone, T-2 / HT-2 og Deoxynivalenol.

Ingredienser testes for tungmetaller på en frekvens i henhold til den risikovurderingsbaserte testplanen. Testingen fullføres for øyeblikket av en ekstern UKAS akkreditert laboratorium og inkluderer arsen, kadmium, fluor, bly og kvikksølv.

Vi ønsker å legge til tungmetalltesting til vår interne laboratorietester, som vil tillate en økning i testing og en reduksjon i resultatomløpstid.

Hver ingrediens som leveres sammenlignes med et referanseprøve fra forrige levering fra vårt prøvebibliotek.

Ytterligere prøver lagres i vår arkivbutikk hvis fremtidige tester kreves. Hver ingrediens blir vurdert individuelt. Mange forskjellige faktorer tas i betraktning når du angir målet og toleransebredden. Det er ingen regel.

Nytt utstyr

Følgende utstyr er under innkjøp og vil tillate GA Pet Food Partners å gjennomføre interne PV & FFA-tester på alle måltider og oljer. Disse testene skal sikre at GA kun bruker de beste ingrediensene. Utstyret som trengs for å trekke ut olje fra en tørr måltidsprøve er som følger.

CEM Edge

CEM Edge bruker løsemidler for å trekke ut oljen fra prøver av tørre råvarer, slik at laboratoriet vårt kan teste kjæledyrfôret vi lager, og alle ingrediensene som går inn i det, mer grundig og presist enn noen gang før.

CEM Edge bruker løsningsmidler til å trekke ut oljen fra tørrråvareprøver

Biotage - TurboVap LV

Biotage - TurboVap LV fjerner løsningsmidlene som brukes til å trekke ut oljen fra måltidet, slik at laboratoriet vårt kan teste kjæledyrfôret vi lager, og alle ingrediensene som går inn i det, mer grundig og presist enn noen gang før.

Biotage - TurboVap LV fjerner løsningsmidlene som brukes til å trekke ut oljen fra måltidet for å gjøre det klart for testing

Mettler Toledo - T7 Titrator

Mettler Toledo T7 Titrator-enheten kan teste hvilken som helst oljeprøve for PV (peroksidverdi) eller FFA (frie fettsyrer)

Et intervju med Maja Migas - laboratoriesjef

Maja er laboratorieleder, der hun og teamet hennes tester i laboratoriet kjæledyrmat og alle råvarene som går inn i kjæledyrmatoppskriften.

Maja Migas - laboratoriesjef

Hva er din tidligere erfaring med å jobbe i Labs?

Min akademiske bakgrunn inkluderer en BSc og MSc i industriell mikrobiologi og bioteknologi. Det gir meg et bredt teoretisk grunnlag innen ulike felt innen biovitenskap, som mikrobiologi, molekylærbiologi, bioteknologi i næringsmiddelindustrien, gentekniske metoder, in vitro-kulturer og embryologi. I løpet av tiden min på universitetet hadde jeg også en utmerket mulighet til å være en del av teamet som jobbet med laserterapi brukt i kreftbehandling.

Karrieren min har alltid vært knyttet til næringsmiddelindustrien. Min første jobb var å jobbe i et veldig travelt mikrobiologisk laboratorium, der hovedansvaret var å utføre mikrobiologiske kontroller av råvarer, ferdige varer og miljøtesting. I tillegg til denne rollen var også bistand til teknisk ledelse med implementering og vedlikehold av standarder for et kvalitetssystem, BRC, akkreditering og prosjektarbeid en del av min rolle.

I løpet av den tiden var jeg også i stand til å utvikle nye testmetoder og sette opp et helt nytt testanlegg. Siden november 2016 har jeg jobbet for GA Pet Food Partners, der karrieren min gikk fra laboratorieutviklingstekniker til laboratoriesjef.

Hvilke endringer har du sett i laboratorietesting i GA de siste årene?

jeg har jobbet for GA Pet Food Partners i nesten fire år, og det er utrolig å se hvordan intern laboratorietesting har endret seg de siste årene. Vi har økt intern testing og kan nå rapportere resultatet mye raskere. Vi har utviklet et bransjeledende internt laboratorium som gjør det mulig å ta beslutninger om prosesskontroll i sanntid basert på objektive bevis.

GA-laboratoriet bruker det siste innen raske teknologier og gir integritetsdata for å sikre at både varer inn og varer ut oppfyller alle nødvendige kriterier. Utstyrt med de mest avanserte instrumentene som tillater rask parametervurdering og generering av objektive data, kan vi rapportere de fleste våtkjemiresultater på minutter i stedet for timer.

Takket være de raske testmetodene i 2019, utførte vi 78,297 20,000 tester (våt kjemi + mikrobiologisk testing) som er 2018 XNUMX flere tester enn i XNUMX.

Hva tror du vil være den viktigste fordelen (e) med de nye laboratoriefasilitetene for våre partnere?

GAs laboratorium for kvalitet og mattrygghet vil vise frem de aller beste og nyskapende tilnærmingene til testing av kjæledyrmatingredienser og ferdige produkter. Den er designet for å være tverrfunksjonell med bestemte områder som dekker ernæringsmessige og regulatoriske samsvar, autentisitet og mikroprofilering, sikkerhet, sensorisk og kvalitet. Laboratoriet vil tilfredsstille den strategiske oppgaven ved å øke tilliten til partneren vår og legge til verdi til de ferdige produktene ved å levere:

  • Analytisk integritet – Robuste testmetoder og arbeid innenfor partneres spesifikasjonsresultater
  • Tilgjengelige data og analytisk gjennomsiktighet
  • Operasjonell verdiskaping - Prosesskontroll ved rask og nøyaktig analyse

Hvordan tror du fremtiden ser ut for produksjon og testing av kjæledyrmat?

Kjæledyrmat er et av de raskest voksende segmentene i næringsmiddelindustrien. Partnere vil ikke ha tradisjonell kjæledyrmat. I stedet leter dyreeiere etter kjæledyrfôr som gjenspeiler deres smak. Som et resultat kan vi allerede se en økning i premiumprodukter med naturlige, økologiske, kornfrie ingredienser og laget på bestilling.

Jeg tror at mineraler, vitaminer og tungmetallprøving vil øke i fremtiden på grunn av krav fra partnere og sluttkunder. Sluttkunden vil ha sunne ingredienser, og de vil forstå ingredienslisten. Derfor tror jeg at kjæledyrmatindustrien vil fortsette å eksperimentere med ukonvensjonelle animalsk proteinkilder som kan være til nytte for både kjæledyr og planeten.