ΕΚΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Δεν είναι μόνο το λογότυπό μας που είναι πράσινο ΕΚΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Δεν είναι μόνο το λογότυπό μας που είναι πράσινο

Οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις μας

Δεν είναι μόνο το λογότυπο που είναι πράσινο. Στην GA έχουμε δεσμευτεί για φιλική προς τη γη κατασκευή και ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε θέσει αυτές τις 10 περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Μελλοντικές γενιές 1. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Η GA θα επιδιώξει να καλύψει τις ανάγκες του παρόντος ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον μας, ώστε να μην υπονομευθεί η ικανότητα των μελλοντικών γενεών.
Να μην μολύνουν 2. ΜΗΝ ΡΟΛΕΙΤΕ Θα ελαχιστοποιήσουμε και θα προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε την απελευθέρωση κάθε ρύπου που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη γη, το νερό, τον αέρα ή την υγεία των γειτόνων μας. Βιώσιμη χρήση πόρων 3. ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ Θα κάνουμε βιώσιμη χρήση όλων των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, όπως το νερό που πέφτει στον ιστότοπό μας, τα οργανικά απόβλητα που παράγονται στο πλαίσιο των επιτόπιων διαδικασιών μας, τα εδάφη των αγροκτημάτων μας και τις φυσικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε στα προϊόντα μας.

Θα διατηρήσουμε και θα μειώσουμε τους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους μέσω αποτελεσματικής χρήσης και προσεκτικού σχεδιασμού. Η GA θα συνεχίσει να διατηρεί και να βελτιώνει την τοπική οικολογία της. Θα προστατεύσουμε τους βιότοπους της άγριας ζωής και θα διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα των εδαφών μας.
Διάθεση αποβλήτων 4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Θα ελαχιστοποιήσουμε τη δημιουργία αποβλήτων και, όπου είναι δυνατόν, θα μειώσουμε, θα επαναχρησιμοποιήσουμε, θα ανακυκλώσουμε και θα ανακτήσουμε όλα τα πιθανά υλικά και θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε απόρριψη. Αποτελεσματική χρήση ενέργειας 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, και θα επενδύσουμε, για να χρησιμοποιήσουμε περιβαλλοντικά ασφαλείς και βιώσιμες πηγές ενέργειας καθώς προχωρούμε σε ένα ενεργειακό μέλλον χωρίς άνθρακα.

Θα μειώσουμε, θα ανακτήσουμε και θα επαναχρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατή διαθέσιμη ενέργεια, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας των λειτουργιών μας.
Υγεία των συναδέλφων μας 6. ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ Θα ελαχιστοποιήσουμε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια για όλους τους συναδέλφους μας και τις τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούμε, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν διαταραχές λόγω θορύβου, οσμών, σκόνης ή φωτός. Ασφάλεια των προϊόντων μας 7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ Θα διασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα που πουλάμε είναι ασφαλή για τους ιδιοκτήτες και τα κατοικίδια ζώα τους, που καταναλώνουν το φαγητό μας. Απόδοση και έλεγχος 8. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Θα διεξαγάγουμε και θα δημοσιοποιήσουμε μια ετήσια αυτοαξιολόγηση της προόδου μας στην εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων, αναφέροντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας όσον αφορά τη χρήση ενέργειας, την ανάκτηση νερού και αποβλήτων και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις άδειες σχεδιασμού και τις περιβαλλοντικές άδειες που διέπουν τους ιστότοπούς μας. Επικοινωνία 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Όλα στο GA θα λειτουργούν συλλογικά σε όλα τα τμήματα και με τις Εμπορικές Μάρκες συνεργατών μας για να διασφαλίσουμε ότι βήμα-βήμα θα επιτευχθούν οι δεσμεύσεις μας. Θα θέσουμε στόχους στους οποίους μπορούμε να εργαστούμε από κοινού. Θα ενημερώσουμε τους συνεργάτες μας και τους συναδέλφους μας για την πρόοδό μας και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς ένα βιώσιμο μέλλον. Τελειότητα 10. ΤΕΛΕΙΑ Η τελειότητα δεν είναι δυνατή, αλλά είναι σημαντική η πρόοδος. Μαζί, η GA και οι επωνυμίες συνεργατών της μπορούν να κάνουν τη διαφορά και μπορούν να επιδιώξουν να διασφαλίσουν ότι έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον για πολλές επόμενες γενιές.

Νικητής BIBAs Green Business Award 2019

Τα BIBAS είναι "Be Inspired Business Awards Lancashire". Είναι το μεγαλύτερο και μεγαλύτερο πρόγραμμα επιχειρηματικών βραβείων στο Lancashire.

Μου δίνει μεγάλη χαρά να ανακοινώσω ότι η GA Pet Food Partners κέρδισε τα βραβεία BIBAS 2019 για την Πράσινη Επιχείρηση της Χρονιάς. Αυτό οφείλεται στη σημαντική επεξεργασία λυμάτων, τη μείωση των οσμών, την ανακύκλωση, την ενεργειακή απόδοση και την οικολογική εργασία που η ομάδα και όλοι οι συνάδελφοι της GA συμβάλλουν στην ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον μας. Αυτό επιτεύχθηκε από τους συναδέλφους μας, τοποθετώντας τα απόβλητα σε σωστούς κάδους στη λειτουργία των έργων επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και τις δεσμεύσεις της GA για μελλοντική ανακύκλωση νερού, παραγωγή ενέργειας, μηδενικά απόβλητα στην υγειονομική ταφή έως το 2025 και μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050.

Ντέιβιντ Κολγκάν

Διευθυντής Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Φυτεύτηκαν 18,000 δέντρα και θάμνοι

Μόνο το 18,000 έως το 2016 έχουμε φυτεύσει 2020 δέντρα και θάμνους στον ιστότοπό μας. Έχουμε επίσης βελτιώσει τις περιοχές όχθης ποταμού που περιβάλλουν τον ιστότοπο και δημιουργήσαμε υγροτόπους για να αυξήσουμε τη βιοποικιλότητα, την οικολογία και την άγρια ​​φύση. Επιπλέον, έχουμε εφαρμόσει πολλά κουτιά νυχτερίδα και πουλιών.

Ανακυκλώνουμε και επαναχρησιμοποιούμε όλο το νερό μας επί τόπου μέσω των δύο εργασιών επεξεργασίας λυμάτων.

Το εργοστάσιο ανακύκλωσης που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις λειτουργεί σχολαστικά για το διαχωρισμό χαρτονιού, πλαστικού, μετάλλου, χαρτιού και όλων των άλλων ανακυκλώσιμων υλικών. Σήμερα, το 98% όλων των αποβλήτων που παράγονται επιτόπου ανακυκλώνεται. Αύριο, στοχεύουμε στο 100%.

Έχουμε επενδύσει 9 εκατομμύρια λίρες στο υπερσύγχρονο σύστημα μείωσης της οσμής, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση όλων των οσμών. Αυτό επιτυγχάνεται με τα πέντε μεγάλα βιολογικά κρεβάτια που καθαρίζουν τον αέρα πριν τον απελευθερώσουν πίσω στην ατμόσφαιρα.

Εμπλοκή της κοινότητας

Δημιουργήθηκε συνεργασία μεταξύ της GA και του Bretherton Endowed C του E Δημοτικού Σχολείου, προκειμένου να επενδύσει στην τοπική κοινότητα και να παρέχει εκπαιδευτικές επισκέψεις στο χώρο, με μαθητές να παρευρίσκονται πρόσφατα στον ιστότοπο σε μια «ημέρα σχεδιασμού τροφίμων για κατοικίδια» Η GA δώρισε 100 σακούλες τροφών για κατοικίδια για μαθητές για το σχεδιασμό της συσκευασίας και της επισήμανσης. Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί περιβαλλοντικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές έμαθαν πώς λειτουργεί το GA με βιώσιμο τρόπο ώστε να έχει τη χαμηλότερη δυνατή περιβαλλοντική επίπτωση. Η στενή συνεργασία με το Bretherton Endowed C του E Δημοτικού Σχολείου και με άλλα σχολεία της περιοχής ήταν μια υπέροχη ευκαιρία για την GA να συνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Η Amy Mee, Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού, συναντώντας μαθητές δημοτικού σχολείου στο Bretherton C του E Δημοτικού Σχολείου όπου πραγματοποίησε εργαστήριο και διαγωνισμό για τους μαθητές να σχεδιάσουν τη δική τους τσάντα για τροφές για κατοικίδια και στη συνέχεια τους πήρε σε μια περιοδεία στις εγκαταστάσεις μας στο Plocks Farm .

Η Amy Mee, Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού, συναντώντας μαθητές δημοτικού σχολείου στο Bretherton C του E Δημοτικού Σχολείου όπου πραγματοποίησε εργαστήριο και διαγωνισμό για τους μαθητές να σχεδιάσουν τη δική τους τσάντα για τροφές για κατοικίδια και στη συνέχεια τους πήρε σε μια περιοδεία στις εγκαταστάσεις μας στο Plocks Farm .

Εκτός από την τοπική μας κοινότητα, είμαστε περήφανοι που χρηματοδοτούμε τοπικές και εθνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως το Cancer Research UK, το Macmillan Cancer Support και το Derian House Children Hospice.