Защо трябва да създадете своя собствена храна за домашни любимци?

Добре дошли в Центъра за знания за храните за домашни любимци Създаването на собствена храна за домашни любимци с частна марка е добра идея в момента. В момента индустрията за храни за домашни любимци процъфтява. Последните изследвания на PFMA разкриха, че 34 милиона домашни спътници живеят в приблизително 17 милиона домакинства в Обединеното кралство, докато 85...